Hukuk ve Muhakemat Birimi
18 Ocak 2018

Av. Elvan SERT
HUKUK İŞLERİ

1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak,

2. Hukuki konularda görüş bildirmek,

3. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,

4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,

5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,

6. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.