overlay

İSM İLETİŞİMAdres    : Hamidiye Mah. 703. Sok  No:12/1. Emniyet Karşısı, 70100 Karaman
Telefon  : 0338 226 50 00
Fax        : 0338 226 50 55
E-Mail  : karaman@saglik.gov.tr