UMKE
22 Kasım 2021

Yurdumuzda ve yurt dışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığı ile en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli bir şekilde hasta-yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm bu işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması amacı ile "AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZYONU PROJESİ" kapsamında 19.03.2004 tarihinde "AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI" kurulmuştur.

İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 07.03.2005 tarihinde AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ kurulmasına karar verilmiştir. Bu birim faaliyetlerine 2012 yılı sonu itibari ile AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ olarak devam etmektedir.

UMKE’nin Görevleri;

a)   Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

b) Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

c)   Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

ç) Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

d) Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

e) Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

f)   Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.DSC_0484.JPG