Aile Hekimlerine Kronik Hastalık İzlemi Birinci Modül Eğitimi Verildi
23 Ekim 2018

İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından Karaman’da görev yapan aile hekimlerine yönelik ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kronik Hastalık İzlemi Birinci Modül Eğitimi’ verilmeye başlandı.

2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi koordinatörlüğünde Kronik Hastalıklar İzlemi eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 oturumda yapılacak olan eğitimin ilki 22.10.2018 tarihinde Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Aile Hekimlerinin katılımcı olduğu programda Dr.İnanç İkbal ÇOLAKOĞLU ve Dr. Şükrü KAYA eğitimci olarak katılmışlardır. Sunumların ardından interaktif olarak vaka tartışmalarının yapıldığı eğitimde; bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltma konularına değinildi. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6