Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi
29 Aralık 2020


Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, katılımcı sayısı en fazla 150 kişi olması durumunda 21.11.2017 tarihinde tek grup olarak bir gün; katılımcı sayısı 150 kişiyi geçmesi durumunda ise 21-22.11.2017 tarihlerinde iki grup olarak iki gün Ankara İlinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (HEKİMEVİ) “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmıştır.


GÜNCELELEME EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

-Mesul Müdür Sertifikası aslı / Biyosidal ürün uygulama izni olan firmalarda çalışanlar sertifika aslının İl Sağlık Müdürlüğü'nde olduğuna dair ilgili Müdürlükten alınan yazı ve sertifikanın bir örneği,

-"Mesul Müdür Sertifikası Belge Güncelleme Ücreti" olarak Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası Merkez Ankara Şubesi / Ankara TR29 0001 0025 3300 0010 0063 99 IBAN hesabınaeğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük güncelleme için yatırıldığına dair 114 TL makbuz aslının,

-Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisinin,

-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisinin,

-Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf'ı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

-Eğitim esnasında eğitim salonu, yemek, kırtasiye, alet, ekipman vb. giderlere ait kişi başı 70 TLücretin Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisine (HEKİM EVİ) ödeme yapacaklarının bilinmesi hususunda.