ZEKA GERİLİĞİ DEĞİL, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
12 Kasım 2018

Özgül Öğrenme Güçlüğü(ÖÖG); normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip (IQ > 85), birincil olarak psişik (ruhsal) bir hastalığı olmayan, belirgin bir beyin patolojisi olmayan, duyusal özrü olmayan, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan nörolojik kökenli bir bozukluktur. Eğitim sistemiyle yakından ilintili bir bozukluk olup bu nedenle ilköğretim döneminde tanı konmaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler; düşük okul başarısı akranlarından anlamlı derecede geri olmalarıyla fark edilebilirler. Konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik, akıl yürütmede önemli derecede güçlük yaşanması söz konusudur. Okuma güçlüğü ile kendini gösteren Disleksi, yazma güçlüğü belirgin Disgrafi ve sayısal güçlüklerdeki sorunlarla ortaya çıkan Diskalkuli olmak üzere alt tipleri bulunmaktadır. Gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına karşın, bu güçlükler en az altı aydır devam ediyorsa ve öğrenme ve okul becerilerini kullanmada yaşına göre beklenenin önemli ölçüde ve ölçülebilir derecede altındaysa bir uzmana başvurmak gerekir.

Dramanın çocuklar üzerinde birçok etkisi sayılabileceği gibi, drama çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Bu amaçla ilimizde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne ulaşılarak çocuklarla drama yapma konusunda işbirliği teklif edilmiş ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrenci sayıları alınarak Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi meslek elemanları/eğitim birimi tarafından bu öğrenciler için drama çalışmaları planlanmıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü tedavi edilebilen bir hastalık değildir ve herhangi bir tıbbi tedavisi de bulunmamaktadır. Erken tanılanması ve sonrasında da uygun şekilde eğitimle gerekli uygulamaların yapılarak öğrencinin bu durumdan en az şekilde etkilenmesi sağlanmalıdır.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16