Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Staj Başvuruları
29 Aralık 2020

             Karaman İl Sağlık Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Yaz stajı için başvuruları başlamıştır. Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, staj yapmak istediği ilgili Hastane (Karaman Devlet Hastanesi – Ermenek Devlet Hastanesi – Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Eğitim Birimine, Müdürlüğümüz ve diğer bağlı tesislere başvuru yapılacaksa Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimine başvurmaları gerekmektedir.  Kontenjan dolduktan sonra stajyer öğrenci kabulü mümkün olmayacaktır

          Kontenjanlar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18 inci maddesi ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 08.11.2015 tarih ve E.475 sayılı Makam Oluru talimatları doğrultusunda belirlenmiştir. Tüm öğrencilerin sağlık tesisi staj koşullarına, mesai saatlerine ve kılık kıyafet kurallarına uyması zorunludur. Staj başlangıcında tüm öğrencilere ilgili tesis tarafından  oryantasyon eğitimi verilecektir. 

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLERİ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI


-Üniversiteden üst yazı ya da öğrencinin staj yapmak istediğine dair dilekçesi 

*Ekinde; Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu, Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Üniversitesi’nce SGK’nın karşılanacağına dair belge(yazıda ibare), 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 

*Öğrencinin öğrenim gördüğü okulunca en az staj yapacağı tesise  göre 8-12-16 saat  temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair katılım belgesi (6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 4 üncü Maddesi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5 inci Maddesi ve 6’ıncı Maddesi)

*Sağlık Taraması 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 15 inci Maddesi (staja gelirken)

*Staja başlamadan en az iki ay önce ilgili sağlık tesisinin Eğitim Birimi’ne bırakılmak üzere biyolojik risklere karşı aşılandığına dair aşı takip kartı(staja gelirken)

*İş Sağlığı ve Meslek Hastalığı Sigorta prim belgesi (3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu Üçüncü Bölüm 25 inci maddesi) (staja gelirken)

*Staj sözleşmesi

*Karaman Merkez  Ziraat Bankası 0177 şube kodu hesap açılarak,  İban Numarasının evraklarla teslim edilmesi

*Radyoloji Bölümü Öğrencilerinin Dozimetre kullanmaları zorunludur. (Kişisel Koruyucu Donanımların         İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6. Madde e bendi “Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.” Sağlık taraması tetkiklerine ek olarak a tipik hücre açısından periferik yayma ve Solunum fonksiyon testleri sonuçları

2-Yurt Dışı Üniversite Öğrencileri Yukarıda yer verilen maddelere ait belgelerin tümünün yeminli çevirisi

NOT: Eksik sonuç veya evrağı olan başvuru kabul edilmeyecektir.