SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN İLAN METNİ
17 Ocak 2019

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN İLAN METNİ

İlgi

a)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

b)

24.12.2018 tarihli ve 84873901-902.03-534 sayılı Makam Onayı

Bakanlığımızca taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında sürekli işçi alımı planlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlık Makamından alınan ilgi (b) Onay doğrultusunda Bakanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan sürekli işçi kadrolarına müracaat eden başvuru sahiplerinden “Kura Usulüne Tabi Talepler” ile “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kapsamındaki Taleplerden” nihai listelerde ismi belirlenenlere yönelik Müdürlüğümüzce sözlü sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri aşağıda yer alan takvim kapsamında yürütülecektir.

SINAV TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanması

17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve İl Sağlık Müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin İl Sağlık Müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18 OCAK 2019 CUMA

19 OCAK2019 CUMARTESİ

Belgelerin incelenmesi

20 OCAK 2019 PAZAR

21 OCAK 2019 PAZARTESİ

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

21 OCAK 2019 PAZARTESİ

Sözlü sınavın yapılması – (İl Sağlık Müdürlüğü - Toplantı Salonu)

28 OCAK 2019 PAZARTESİ

(Saat:14:00 – 17:00)

-

29 OCAK 2019 SALI

(Saat:10:00 – 17:00)

Sınav sonucunun ilanı

30 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Sınav sonuçlarına itiraz

31 OCAK 2019 PERŞEMBE

05 ŞUBAT 2019 SALI

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının İl Sağlık Müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

08 ŞUBAT 2019 CUMA

Atanmaya hak kazanan adayların başvuru belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslimi

11 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

15 ŞUBAT 2019 CUMA

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanların ve varsa sınava katılmayanların liste halinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile elden teslimi

  1. İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  2. Listede ismi bulunan adaylar aşağıda link adresinde verilen başvuru belgelerini 18 - 19 Ocak 2019 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmekte olup, posta yoluyla veya elektronik ortamda gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.  (İl Sağlık Müdürlüğümüz 19 Ocak Cumartesi günü evrak teslimi için açık olacaktır)
  3. Listede ismi bulunan adaylardan herhangi birinin belirtilen süre içerisinde eksik belge sunması veya başvuru yapmaması vb. durumunda yedek liste olarak bildirilen isimlerden sırasıyla sözlü sınava dahil edilecektir. Sözlü sınava çağrılacak adaylar başvuru evraklarını beraberinde getirecektir.
  4. Listede ismi bulunan adaylardan başvurusu kabul edilenlerin sözlü sınava girebilmeleri için ilanımızda belirtilen tarih ve saatlerde, belirtilen yerde, geçerli kimlik belgeleri ile birlikte hazır olmaları gerekmektedir.
  5. Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan Göreve Başlama İşlemleri için atamaya esas belgeler ayrıca ilan edilecektir.


    İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

1-)Sözlü Sınava girecek adaylardan istenen Başvuru Belgeleriİçin Tıklayınız

2-)28/01/2019 TarihindeSaat:14:00 – 17:00 arasındaSözlü Sınava girecek Aday Listesi İçin  Tıklayınız

3-)29/01/2019 TarihindeSaat:10:00 – 12:00 arasındaSözlü Sınava girecek Aday Listesi İçin Tıklayınız

4-)29/01/2019 TarihindeSaat:13:30 – 17:00 arasındaSözlü Sınava girecek Aday Listesi İçin Tıklayınız