SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAVI NİHAİ SONUÇ LİSTESİ
29 Aralık 2020


SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAVI

NİHAİ SONUÇ LİSTESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İTİRAZLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR


         Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan sözlü mülakat sınav sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu hazırlanan NİHAİ SONUÇ LİSTESİ ekte yer almaktadır.

Ancak sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının* sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve  işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. Komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin durumlarının kendilerine bildirilmesi sonrasında yerine sırası ile yedek adayların evrak teslimi için duyuru yapılıp evrak istenecektir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 10.04.2019

 

* Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda tespit komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.