İl Sağlık Müdürü Kurşun Devlet Hastanesini Ziyaret Etti
08 Ağustos 2019

İlimizde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin izleme, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri, sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve süreç takibi konusunda sağlık  tesislerine yol gösterici olması açısından etkin ve efektif bir izleme için, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, verimliliğini ve il yöneticileri ile sağlık çalışanları arasında oluşturulacak sağlıklı bir iletişim tarzını önceleyen, harcanan zamanı ve iş yükünü en uygun seviyede tutmak için, Karaman Devlet Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin il ve sağlık tesisi düzeyinde etkinlik ve verimliliklerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunun izlenmesi ve yapılan izleme doğrultusunda gelişim fırsatlarının tespiti ve düzeltici faaliyetlerin sistematik bir düzenle takip edilmesi kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde İl Sağlık Müdürümüzün başkanlığında yönetici ekibi oluşturulmuştur. İlk sağlık tesisi ziyaret ve değerlendirmesi Karaman Devlet Hastanesinde  08.08.2019 Perşembe günü  düzenlenmiştir. Tesis içi birim değerlendirmesi ve ilgili göstergelerin kontrol edilmesi ile ilgili toplantı ile sona ermiştir.


  • DSC_0654.JPG
  • DSC_0651.JPG
  • DSC_0658.JPG
  • DSC_0665.JPG
  • DSC_0647.JPG