BİYOSİDAL UYGULAYICI BELGESİ BAŞVURULARI
29 Aralık 2020Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 19/04/2014 tarih ve 28977
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müdürlüğümüze "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen yönetmeliğin 27. maddesi
gereğince, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik 24-25-26 Eylül 2019
tarihlerinde Müdürlüğümüz 4. kat toplantı salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
yapılacaktır.
Eğitime katılacak kişiler eğitim ile ilgili detaylı bilgiye Müdürlüğümüz https://samsun.saglik.gov.tr/ resmi web
sitesinden ulaşabilirler.
Başvuru yapacakların dilekçe, en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma
örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet vesikalık fotoğraf ile eğitim
başlama tarihinden önce Müdürlüğümüze müracaatlarının sağlanması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ederiz.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü