Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu
29 Aralık 2020

"Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Denizli  Sağlık Müdürlüğü Çevre Sacğlığı Birimince Biyosidal Ürün Uygulayıcılarına yönelik olarak 05-06-07 Şubat 2020 tarihlerinde  "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" eğitimi verilecektir.
Başvuru formu ve ayrıntılı bilgiler https://denizliism.saglik.gov.tr/  adresinde yayınlanmış olup "uygulayıcı Belgesi" almak isteyen vatandaşlarımızın bilgilerine arz olunur.