ÇİM Koordinasyon Kurulu Toplandı
24 Ocak 2020

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nınhedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinselistismara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir.Bu amaçla Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devametmektedir.

ÇİM’ler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane çatısı altında, ilgili kurumların

koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek

fiziksel özelliklerde, çocuğun tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi

işlemlerin tek merkezde, tek seferde yapılmasına imkân verecek koşullarda, çocuk dostu bir

ortam olarak planlanmıştır.

Söz konusu merkezlerde hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, ilgili kurum

ve kuruluşlar (Sağlık, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet (Savcılık,

Baro), Kolluk (Emniyet, Jandarma), Diyanet ve Adli Tıp) işbirliği içinde faaliyetlerini

yürütmeleri için 2020 yılının 1. ÇİM koordinasyon kurulu toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • DSC_1243.JPG
  • DSC_1246.JPG