Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu
29 Aralık 2020"Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğünce Biyosidal Ürün Uygulayıcılarına yönelik olarak 7-8-9 Nisan 2020 tarihlerinde "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" eğitimi verilecektir.
Başvuru formu ve ayrıntılı bilgiler www.adiyamanism.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmış olup "uygulayıcı Belgesi" almak isteyen vatandaşlarımızın bilgilerine arz olunur.