SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN ADAYLARINBAŞVURU EVRAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
29 Aralık 2020

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI SONRASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN

BAŞVURU EVRAKLARININ

 DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı, Aşçı) İlimize yerleştirilmesi yapılan 122 Sürekli İşçi (ASİL)adayın göreve başlama taleplerini içeren başvuru evrakları İdaremizin ilgili tespit komisyonunca değerlendirilerek “BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU” hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.

 

Bu kapsamda;

 

 1. Atamaya esas başvuru belgeleri teslim alındıktan sonra komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde atanması uygun bulunan adayların atama işlemleri, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, yasal süre içerisinde göreve başlamaları için adaylara, Müdürlüğümüzce Tebligat Kanunu’nda belirtilen usullere göre gerekli tebligat yapılacaktır.

   

 2. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlere de gerekçeli tebligat Müdürlüğümüzce ayrıca yazılı olarak yapılacaktır.

   

   

  İlgililere ilanen tebliğ olunur: 20.04.2020


  • BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ