SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI SONRASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ATAMALARA İLİŞKİN İLAN METNİ
29 Aralık 2020

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı, Aşçı) İlimize yerleştirilmesi yapılan 111 Sürekli İşçi (ASİL)Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerine yapılan planlama dahilinde İdaremizce gerçekleştirilen atamalarına ait“SÜREKLİ İŞÇİ PERSONELİ ATAMA TABLOSU” hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.

 

Bu kapsamda;

 

 1. Ataması yapılanlardan; COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak kendisine yapılan tebligat üzerine en geç 27/04/2020 tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde atandıkları sağlık tesislerinde derhal göreve başlamaları gerekmektedir.

   

 2. Karaman Devlet Hastanesi,  Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ermenek Devlet Hastanesi ve Sarıveliler Devlet Hastanesine ataması yapılan Sürekli İşçilerin göreve başlama işleminde imzalayacakları “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” atandıkları kurumlarınca kişilere imzalatılacaktır.

   

 3. İl Sağlık Müdürlüğü, Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi, Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Ermenek Toplum Sağlığı Merkezi, Başyayla Toplum Sağlığı Merkezi ve Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezine atamaları yapılan sürekli işçiler ise “Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerini” İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nce kişilere imzalatılacaktır.

   

  Ayrıca ilgili kişilere tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçmektedir.

   

   

  İlgililere ilanen tebliğ olunur: 22.04.2020