SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI YEDEK LİSTEDEN ATAMASI YAPILANLAR
29 Aralık 2020

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI SONRASI İLİMİZE YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN ANCAK

GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN YERİNE

YEDEK LİSTEDEN ATAMASI YAPILANLARA

 İLİŞKİN İLAN METNİ

 

 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında 08 – 09 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonrasında asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. 

 

Bu sebeple boş kalan kadrolara yine ilgili kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sıralamaya göre atama işlemleriİdaremizce gerçekleştirilmiş olup “YEDEK LİSTEDEN SÜREKLİ İŞÇİ PERSONELİ ATAMA TABLOSU” hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.

 

Bu kapsamda;

 

 1. Ataması yapılanlardan; COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak kendisine yapılan tebligat üzerine en geç 28/05/2020 tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde atandıkları sağlık tesislerinde derhal göreve başlamaları gerekmektedir.

   

 2. Karaman Devlet Hastanesi,  Ermenek Devlet Hastanesi ve Sarıveliler Devlet Hastanesine ataması yapılan Sürekli İşçilerin göreve başlama işleminde imzalayacakları “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” atandıkları kurumlarınca kişilere imzalatılacaktır.

   

  Ayrıca ilgili kişilere tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçmektedir.

   

   

  İlgililere ilanen tebliğ olunur: 27.05.2020