27.11.2020 tarihli ve 129 Numaralı Kararı
30 Kasım 2020

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.11.2020 tarihli ve 129 Numaralı Kararı

27.11.2020


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.

 

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiş olup, aşağıdaki kararın alınması uygun görülmüştür.

 

1- 02.10.2020 tarihli ve 95 numaralı kararımız ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan,  sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası, Ziraat Odası, Baro Başkanlığı, Tabip Odası ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) İlimiz genelinde 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.