Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli ve 140 Numaralı Kararı
22 Aralık 2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
 
1-Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı ve eğlence/balo düzenlenmemesine,
 
Oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına,
 
2-Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmemesine,
 
Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,
 
3-Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirlerin alınmasına, özellikle yemek saatlerinde bu hususa dikkat edilmesine,
 
4-Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu 02.06.2020 tarihli ve 8660 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”  ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak etkinliğinin artırılmasına,
 
5-Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesinin sağlanarak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,
 
6-Kararın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından otel ve konaklama tesislerine tebliğ edilmesine,
 
7-Alınan karara uymayan otel ve konaklama tesisleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.