Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.02.2021 tarihli ve 09 Numaralı Kararı
02 Mart 2021

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 
Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen karar alınmıştır.
 
1- İlimiz Merkez Süleymanhacı Köyünün 27.02.2021 Cumartesi Günü saat:08:00’ den itibaren ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, Süleymanhacı Köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına,
 
2- Alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.