Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve 14 Numaralı Kararı
16 Mart 2021

   İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 
Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.
 
1-Açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına,
 
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilmesine, aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanmasına,
 
2-Dernek lokallerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarihli ve 10 sayılı kararında belirtilen kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla %50 kapasite şartına uygun şekilde 19.00’a kadar açık olabilmesine,
 
3-İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerlerinin %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmesine,
 
4-Tekel büfeleri/bayileri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilmesine, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı olmasına,
 
5-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,
 
6-İlimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılımın 30 kişi ile sınırlandırılmasına,
 
7-Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerlerinin 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmesine,
 
8-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilmesine,
 
9-Bakkal, büfe ve manavların açılış saatlerinin 05:00 olarak belirlenmesine,
           
10-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
    
Oy birliği ile karar verilmiştir.