Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli ve 17 Numaralı Kararı
16 Mart 2021

            İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 
Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.
 
1-27.02.2021 tarihli ve 09 sayılı karar ile karantina altına alınan Merkez Süleymanhacı Köyü karantinasının 10.03.2021 Çarşamba Günü saat:21:00 itibari ile kaldırılmasına,
 
2- Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere de uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,
 
3-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.