2021 Yılı Yaz Stajlarına Yönelik Duyuru
16 Nisan 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı tesislere ait 2021 yılı yaz stajı alımlarına yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere 13.04.2021 tarih ve saat 14:00’ da Staj Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılmış olup;

 ‘’ 1- T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanlığı’ nın 10.11.2020 tarihli ve 594 sayılı yazısında 2021 yılında tüm kamu kurumlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkanlarının ‘’Staj Seferberliği Projesi’’ kapsamında ücretsiz olarak kullanıma açılan ‘’Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu’’ üzerinden yürütüleceği hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Stajyer Öğrenci alımları sadece bu platform üzerinden alınabileceğine,

2-T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanlığınca ilgili platformda değişiklik, süre uzatma ve benzeri durumların İl Sağlık Müdürlüğü Web sayfası aracılığıyla duyurulacağına, ‘’ kararları alınmıştır.

           Bahsi geçen kararlar ile ilgili herhangi bir gelişme olması halinde Müdürlüğümüz Web Sayfasından duyurusu yapılacaktır.