KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLERİ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI
04 Mayıs 2021

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLERİ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

 


-Üniversiteden üst yazı ya da öğrencinin staj yapmak istediğine dair dilekçesi 

*Ekinde; Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu, Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Üniversitesi’nce SGK’nın karşılanacağına dair belge(yazıda ibare)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 

*Öğrencinin öğrenim gördüğü okulunca en az staj yapacağı tesise  göre 8-12-16 saat  temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair katılım belgesi (6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 4 üncü Maddesi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5 inci Maddesi ve 6’ıncı Maddesi)

*Sağlık Taraması 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 15 inci Maddesi (staja gelirken)

*Staja başlamadan en az iki ay önce ilgili sağlık tesisinin Eğitim Birimi’ne bırakılmak üzere biyolojik risklere karşı aşılandığına dair aşı takip kartı(staja gelirken)

*İş Sağlığı ve Meslek Hastalığı Sigorta prim belgesi (3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu Üçüncü Bölüm 25 inci maddesi) (staja gelirken)

*Staj sözleşmesi

*Karaman Merkez  Ziraat Bankası 0177 şube kodu hesap açılarak,  İban Numarasının evraklarla teslim edilmesi

*Radyoloji Bölümü Öğrencilerinin Dozimetre kul


lanmaları zorunludur. (Kişisel Koruyucu Donanımların         İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6. Madde e bendi “Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.” Sağlık taraması tetkiklerine ek olarak a tipik hücre açısından periferik yayma ve Solunum fonksiyon testleri sonuçları

2-Yurt Dışı Üniversite Öğrencileri Yukarıda yer verilen maddelere ait belgelerin tümünün yeminli çevirisi

 “KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN BAŞVURUSUNU YAPAN VE TARAFINA TEKLİF GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLERİN 7 (YEDİ) GÜN İÇİNDE KABUL VEYA RED İŞLEMİ YAPMASI GEREKMEKTEDİR. ADAY BU SÜRE ARALIĞINDA DÖNÜŞ YAPMAZ İSE SİSTEM TEKLİFİ OTAMATİK OLARAK GERİ ÇEKECEKTİR.”

NOT: Eksik sonuç veya evrağı olan başvuru kabul edilmeyecektir.

staj.jpg