KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLERİ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI
11 Haziran 2021

-Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmış olmak.

-Üniversiteden üst yazı(okulunuz imzalı) ya da öğrencinin staj yapmak istediğine dair dilekçesi 


*Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu (okulunuz imzalı),

Öğrenci Belgesi,

 Nüfus Cüzdanı Örneği,

*Staj sözleşmesi (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Mad.13 gereğince staja başlamadan 1 hafta önce imzalanır. Daha öncesinde sözleşmenin imzalanması talebinde (hukuka aykırı olacağından) bulunulmaması

-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından; 

*Öğrencinin öğrenim gördüğü okulunca en az staj yapacağı tesise göre 8-12-16 saat temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair katılım belgesi (6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 4 üncü Maddesi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5 inci Maddesi ve 6’ıncı Maddesi)

*Sağlık Taraması 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 15 inci Maddesi Sağlık taraması sonucu gerekli görülmesi halinde aşı yapılır ise aşı takip kartı


*İş Sağlığı ve Meslek Hastalığı Sigorta prim belgesi (3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu Üçüncü Bölüm 25 inci maddesi) (staja gelirken) (e-Devlet üzerinden arama butonuna 4a işe giriş çıkış bildirgesi yazılarak arama sonucunda çıkan butondan görüntülenebilir. Sigorta prim belgesi olmadan öğrenci staja başlatılmayacaktır.)

*Karaman Merkez de staj yapacak öğrenciler merkez Ziraat Bankası 0177 şube kodu, Ermenek ve Sarıveliler için staj yapacak öğrenciler ise Ermenek Ziraat Bankası 0176şube kodu ile hesap açılarak,  İban Numarasının evraklarla teslim edilmesi

*Radyoloji Bölümü Öğrencilerinin Dozimetre kullanmaları zorunludur. (Kişisel Koruyucu Donanımların         İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6. Madde e bendi “Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.” Sağlık taraması tetkiklerine ek olarak a tipik hücre açısından periferik yayma ve Solunum fonksiyon testleri sonuçları

2-Yurt Dışı Üniversite Öğrencileri Yukarıda yer verilen maddelere ait belgelerin tümünün yeminli çevirisi

NOT: Eksik sonuç veya evrağı olan başvuru kabul edilmeyecektir. 

Staj birimi iletişim: 0.338 213 30 34