(3-9 Eylül) Halk Sağlığı Haftası
06 Eylül 2021

(3-9 Eylül) Halk Sağlığı Haftası

“Afet Ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri”

Ülkemizde her yıl halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Halk Sağlığı Haftasının 2021 yılı teması “Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşan personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde çok farklı unvan ve meslek sınıfından oluşan profesyonel personel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. Bu ekiplerden biri de yıllara dayanan saha tecrübeleri ve teknik donanımları ile çevre sağlığı ekiplerimizdir. Halk sağlığının korunması açısından afet ve olağandışı durumlarda görevlendirilmek üzere Çevre Sağlığı Afet Müdahale Prosedürünün uygulanması için yaklaşık 5 bin personel sahada hizmet vermektedir.

Bu kapsamda Çevre Sağlığı ekipleri; afet ve olağandışı durumlarda insan ve toplum sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve psikolojik etkenlerin belirlenmesi, tüketime sunulan içme-kullanma suyu kalitesinin belirlenmesi ve sağlıklı ve güvenli suya erişim için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz eden altyapılara afetin etkisinin belirlenmesi, geçici barınma yerleri ve sosyal imkanların (yeterli ısınma, aydınlatma, havalandırma, kişisel hijyen için banyo/duş yerleri vb.) ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve sayıda olması ile sağlıklı gıda temini hususlarında ilgili kurum/kuruluşlara görüş ve önerilerin bildirilmesi, hassas grupların durumunun değerlendirilmesi, sanayi tesislerinden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi, mevcut mezar yerleri kullanılamayacak durumda ise yeni mezarlık yer seçiminin yapılması ile mezarların tesis ve inşası ve ölülerin defni için ilgili kurumlara görüş bildirilmesi gibi çalışmalarda sahada görev almaktadır. Ayrıca vektörel hastalıkları önlemek amacıyla vektör üreme yerlerinin tespit edilmesi haşere ve kemiricilerin kontrol altına alınması ve katı atıkların bertaraf edilmesi vb. çevre sağlığını ilgilendiren birçok konuda gereken kontrollerin yapılması ile bulaşıcı hastalıkları önlemek ve salgın riskini azaltmak için olay anından itibaren merkez ve taşra teşkilatı olarak olay yerine intikal edilmekte ve hızlı bir şekilde müdahale edilmektedir.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan; Elazığ, Malatya ve İzmir depremleri, Rize, Sinop, Kastamonu ve Bartın sel felaketleri, Marmara Denizindeki müsilaj sorunu, orman yangınları gibi afet ve olağandışı durumlar, verilen çevre sağlığı hizmetlerinin önemini bir kez daha göstermiştir.

Halk sağlığının korunması açısından büyük öneme sahip olan çevre sağlığı hizmetleri, toplumun ve çevrenin sağlığı açısından ertelenemez ve vazgeçilemez olarak değerlendirildiğinden bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gereken hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın günlük kullanımlarında önemli yer tutan dezenfektanlar, çamaşır suları, ambalajlı sular, çevre sağlığı konulu müdahaleler hakkında Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış bulunan bazı broşürler ve kitapçıklar sayfamızda yayınlanmış olup Karaman halkımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

AFET_VE_OLAGANDISI_DURUMLARDA_CEVRE_SAGLIGI_HIZMETLERI.pdf

Biyosidal_ürün_olarak_çamaşırsuları_ıslakmendiller.pdf
Biyosidal_ürün_olarak_dezenfektanlar.pdf
Biyosidal_ürün_seçimi_kullanımı.pdf
Su_Kesintilerinde_Dikkat_Edilmesi_Gerekenler.pdf
Damacana_Sularında_Dikkat_Edilmesi_Gerekenler.pdf
Haşare Kontrolü.pdf
Afetlerde_cevresagligi_onlemleri_Cagatay_Guler.pdf