Taşeron İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Duyuru
29 Aralık 2020

D U Y U R U

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler Müdürlüğümüz sitesinde duyurulmuştur.

Bu kapsamda, itirazların değerlendirmesine yönelik ilgili kamu kurumlarından talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanmasına müteakip kesin listelerin ilanı 27.02.2018 Salı günü Müdürlüğümüz sitesinde yayınlanacaktır.

İlgili tüm personele ilanen duyurulur.