1.ÇEVRE ÇALIŞTAYI
09 Mart 2018

 

Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 1. Çevre Çalıştayı İçme Suyu konu başlıklı oturumu 8 Mart 2018’ de saat 10:00-12:30 arasında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan ARSLAN Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

İl Özel İdaresi, Belediyeler, DSİ, İller Bankası, Üniversite, ilgili kurum ve kuruluşlar ve STK’ların katıldığı çalıştay, Dr. Hasan Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlamış, Çevre Sağlığı Şube çalışanı Ramazan Özer’ in sunumu ile devam etmiş görüş ve önerilerin tartışılmasıyla sonlandırılmıştır.

Çalıştayda yapılan sunumlarda;

-Karaman ili içme ve kullanma suyu kaynak, isale hattı, depo, şebeke, izleme noktaları hakkında güncel bilgiler verildi. Bu bilgilerin kayıtlı olduğu Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtılarak online sistem üzerinden örnek kayıtlar ve fotoğraflar gösterildi.

-2017 yılı içinde alınmış olan kontrol izleme, denetleme izleme ve takip izleme amaçlı alınan su numune sonuçları tablo üzerinde gösterildi, alınma nedenleri ve sonuçları tartışıldı. Sayıları tablo üzerinde gösterildi.

-Karaman Merkez şebekede kontrol ve klorlama faaliyetlerinin düzenli yapıldığı ve alınan su numunesi sonuçlarına göre İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu ve çeşme suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceği vurgulandı.

-Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesince yapılan bir araştırmaya göre Karaman içme suyunda kalsiyum, magnezyum gibi sertlik yapıcı minarelerin fazla olduğunun tespit edildiği, sertlikten dolayı içiminin tad ve lezzet açısından zor olduğu ancak sağlığa zararlı etkisin bulunmadığı ifade edildi.
-İlimizde yoğun olarak görülen vatandaşların yol kenarlarındaki çeşmelerden bidonlarla su doldurmasına aslında gerek olmadığı ve bu suların depolanarak kullanılmasının uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğinin ayrıca üzerinde duruldu ve bu alışkanlığın giderilmesine yönelik ortak çalışma, işbirliği ve eğitim yapılmasına gerek olduğu değerlendirildi.

-Birkaç ay içerisinde İbrala Barajından arıtılmış yüzeysel suyun şebekeye verileceği ve sertlik sorunun olmayacağı ifade edildi.

-İl Özel İdaresi tarafından şebekesi olmayan köy kalmadığı, 222 köy su deposunun yenilenerek yönetmeliğe uygun hale getirildiği, yeni yapılan şebekelerde polietilen kaptaj kullanıldığı ve güneş enerjisi sistemlerine bağlı otomatik klorlama cihazlarının bütün depolara takıldığı, İlimizin fiziki iyileştirme açısından iyi yol aldığı belirtildi.

Sonuç olarak;
Bazı su kaynak noktaların fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmekle beraber İlimiz tamamında uç noktalardan alınan analizler sonucunda şebeke sularımızın içiminin güvenli olduğu ancak köy şebekelerinde sürekli ve yeterli dezenfeksiyon yapılamadığı, fiziki şartlarının kontrol ve iyileştirilmesi hususunda zaman zaman eksiklikler oluştuğu, hizmette sürdürülebilirliğin sağlanması, bakım, kontrol ve dezenfektan madde takviyesinde mevzuat gereği standardizasyon sağlanmasında bu hizmetin belli ekip ile yürütülmesinin, muhtarların güncel eğitiminin sağlanmasının faydalı olacağı sonucuna varıldı.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4