Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları
29 Aralık 2020

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. maddesi uyarınca 16.03.2018 - 22.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Sınav Sonuçları için TIKLAYINIZ

Adayların Sınav sonuçlarına itiraz başlıklı 15. madde uyarınca 26.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Şubesine itirazda bulunabilirler.

Not: Mücbir sebeplerle sınava giremeyen adaylar belgelerini ibraz etmek kaydıyla daha sonra belirlenecek bir tarihte yazılı sınava alınacaktır.

*İnternet sayfasında yapılan ilanlar tebliğ hükmüne geçer, İlgililere ayrıca tebligat yapılamayacaktır.