TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI
29 Aralık 2020

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Bu nedenle; sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesih edilir.

Sınavda başarılı olanlar aşağıda gösterilen belgeleri 29/03/2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar çalıştığı sağlık tesisi aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Birimine eksiksiz olarak elden teslim edeceklerdir. Eksik belge verenlerin kadroya geçişleri hakkında ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılacaktır.

İlanen Tebliğ Olunur.

KADROYA GEÇİŞTE İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Sulh Sözleşmesi Örneği- Örnek 4

3-Mahkemeye Sunulacak Örnek 2- Feragat Dilekçesi Örneği (Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden, ya da Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen davaları olanlar tarafından verilecektir)

4- İcra Müdürlüğüne Sunulacak Örnek-3 Feragat Dilekçesi Örneği ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra dosyasının infaz olduğuna dair belge (Yalnızca İdare aleyhinde icra takibinde bulunanlardan istenecektir)

5- Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durumu Bildirim Formu

6Mal Bildirimi Formu(Kapalı Zarf İçerisinde)

7- E-Devletten alınan ikametgâha ilişkin belge

8- En son mezun olduğu okulun diploması ve eğer varsa sahip olunan sertifikalar

9- Sağlık Raporu (Evrak teslim tarihine kadar geçerliliği olan sağlık raporlarında 657 DMK’nun 48. md. 7. bendinde yer alan hüküm gereği “akıl hastalığı” bulunmadığına dair ibarenin olması gerekmektedir.)