KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK KOMİSYONU
29 Aralık 2020

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8.Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birim amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

Asil Üyeler

 

Yedek Üyeler

Av. Elvan SERT

Av. Sabriye SAKARYA

Hasan ARSLAN

İl Sağlık Müdürü

Harun DOĞRUÖZ

Destek Hiz.Şube Müdürü

Cemal KORKMAZ

Başkan Yardımcısı

Musa ŞAHİN

Başkan

Tel: 0 (338) 226 5000 Dahili (5848-5059)

E-Posta: karaman@saglik.gov.tr

Faks: 0 (338) 226 5878

Arabuluculuk Komisyonu Hakkında Yönetmelik için . TIKLAYINIZ